خانه / مکالمه / زبان عربی / مکالمات اربعینی به لهجه عراقی(۱)

مکالمات اربعینی به لهجه عراقی(۱)

 

 

🔺احوال پرسی:

🔸سلامْ عَلِیْکُمْ
🔸سلام

🔹شلُونِکْ حَبِیبِی؟
🔹چطوری دوست من؟

🔸زینِینْ إنْ شاءالله؟
🔸خوبید ان شاءالله؟

 

👈جملات کوتاه جهت برقراری ارتباط:

🔺اوقات سه گانه:

بعد از برقراری ارتباط برای وقت بخیر گفتن به طرف مقابلتون از عبارات زیر میتونید استفاده کنید:

🔸صباح الخیر
🔸صبح بخیر

🔹مساء الخیر
🔹عصر بخیر

🔸تصْبَحْ عَلَ خِیرْ
🔸شب بخیر

🔺خسته نباشید:

در مسیر پیاده روی هم برای گفتن خسته نباشید میتونید از کلمه « اللّه یِساعِدَکْ » استفاده کنید

 

🔺تعارف:

برای تعارف کردن چیزی به دوست عراقیتون میتونید از عبارت زیر استفاده کنید:

🔸إتْفَضَّلْ … حبیبی

👈به جای سه نقطه اسم هرچیزی رو که خواستید تعارف کنید بزارید

🔘بعنوان مثال:

🔸إتْفَضَّلْ چای حبیبی☕️
🔸بفرما چای دوست من

🔹إتْفَضَّلْ مای بارِدْ حبیبی🍶
🔹بفرما آب سرد دوست من

🔸إتْفَضَّلْ غَدَ حبیبی🍝
🔸بفرما نهار دوست من

 

🔺پرسش از احتیاجات:

 

👈معمولا وقتی افراد با کسی دوست میشن و میخوان به دوستشون ابراز محبت کنند💝

سعی میکنن احتیاجات دوستشون رو برآورده کنند

حالا اگه شما هم خواستید به دوست جدید عراقیتون ابراز محبت کنید و از احتیاجاتش ازش بپرسید میتونید از عبارات زیر استفاده کنید:

🔸تحْتاجْ شِی؟
🔸چیزی احتیاج داری؟

🔹تأکُلْ شِی؟
🔹چیزی میخوری ؟

🔸شتْرِیدْ؟
🔸چی میخوای؟

🔹حبیبی إِنْتَ مُو تحتاجْ شِی؟
🔹دوست من تو چیزی احتیاج نداری؟

 

🔴مکالمه ۱

 

🔺موضوع: احوالپرسی

 

👈قسمت اول

 

🔸سلام
🔸سلام

🔹علیکم السلام
🔹علیکم السلام

🔸إشْلونَک؟
🔸چطوری؟

🔹شکْرَاً إِنْتَ شلونَک؟
🔹ممنون تو چطوری؟

🔸آنِی زِینْ الحمدلله
🔸من خوبم الحمدلله

🔹شسْمُکَ الْکَرِیمْ؟
🔹اسم شریفت چیه؟

🔸آنِی مُحَمَّدْ
🔸من محمد هستم

🔹إنْتَ شِنُو إسْمَکْ؟
🔹تو اسمت چیه؟

🔸آنِی علیرضا
🔸من علیرضا هستم

 

🔸منْ وِینْ إِنْتَ؟
🔸اهل کجا هستی؟

 

🔹آنِی مِنْ بَصْرَه
🔹من اهل بصره هستم

 

🔸منِینْ إِنْتَ؟
🔸تو اهل کجا هستی؟

 

🔹آنِی مِنْ طَهْرانْ
🔹من از تهران هستم

 

🔸 أهلاً و سَهْلاً فِی العِراقْ
🔸خوش اومدی به عراق

 

🔹شکْرَاً
🔹ممنون

 

🔸إتْفَضَّلْ إِسْتِرِیحْ
🔸بفرما بشین

 

🔹تشْرِبْ مایْ أوْ چایْ؟
🔹آب می نوشی یا چای؟

 

🔸بسْ مایْ حبیبی
🔸فقط آب دوست من

 

🔹شکوماکو اِلیُومْ؟
🔹امروز چه خبر؟

 

🔸ماکُو شِی الیُومْ
🔸خبری نیست امروز

 

🔹رحْمَ اللَّ وَالْدِیکْ
🔹خدا پدر و مادرتو بیامرزم

 

🔸فی مانْ اللَّ
🔸خداحافظ

 

🔹معَ السَّلامَه
🔹به سلامت

 

👆 اگه دقت کنید برای « چه خبر » از عبارت شکوماکو استفاده کردیم

🔹درصورتی که از عبارت « شِخْبارْ » بمعنای چه خبر هم میتونید استفاده کنید

👈با اضافه کردن کلمه « شِخْبارْ » به ضمایر میتونید این عبارت رو نسبت به افراد مختلف بکار ببرید

🔺بعنوان مثال:

🔸شخْبارکْ
🔸چه خبر ( از تو یک مرد )

🔹شخْبارچْ
🔹چه خبر ( از تو یک زن )

 

🔸شخْبارْکُمْ
🔸چه خبر از شما

این عبارت اخیر هم برای خبر گرفتن از جمع و هم برای خبر گرفتن همراه با احترام بکار گرفته میشه

 

💠در مسیر پیاده روی و در ایام اربعین در ارتباط گیری ها از اثر جملات محبت آمیز غافل نشید

👈همون طور که مردم کریم عراق از جان و دل به شما محبت میکنند شما هم میتونید با گفتن یک جمله تشویقی و یا محبت آمیز هم ازشون تشکر کنید و هم باعث ایجاد محبت بیشتر بشید

🔘برای این کار میتونید از این جملات استفاده کنید:

🔺جملات محبت آمیز:

🔸إحنَا الإیرانِیینْ إنْحِبْ شَعْبِ الْعِراقْ
🔸ما ایرانیها مردم عراق رو دوست داریم

 

🔹آنِی ما شِفِتْ مِثِلْ کِرامَتْکُمْ فِی کُلِّ الْعالَمْ
🔹من مانند کرامت شما رو در دنیا ندیدم

 

🔸إنْتُو فِی الْقُمَمِ الْکِرامَه
🔸شما در قله های کرامت هستید

 

🔴مکالمه ۲

 

🔺موضوع: تاکسی گرفتن در مرز

 

👈قسمت اول

 

🔸سلام علیکم آقاتِی
🔸سلام آقای من

 

🔹علیکم السلام مولایْ
🔹علیکم السلام مولای من

 

🔸أرِیدْ أَرُوحْ لِنَّجَفْ
🔸می خوام برم نجف

 

🔹علی عِینِی إِتْفَضَّلْ
🔹بروی چشم بفرما

 

🔸إشْگَدْ کُرْوَه؟
🔸کرایه چقدر میشه؟

 

🔹خمِسْطَعَشْ آلافْ دِینارْ
🔹پونزده هزار دینار

🔸کلِّشْ إِهوایَه
🔸خیلی زیاده

 

🔹بسْ أرْبَعْطَعَشْ أَلْفْ،خُوشْ؟
🔹فقط چهارده هزار،خوبه؟

 

🔸میْخالِفْ حَبِیبِی،إِتْفَضَّلْ
🔸اشکال نداره دوست من بفرما

 

🔹منْ فَضْلَکْ،إِفْتَحِ الشِّبّاچْ
🔹لطفا پنجره رو باز کن

 

🔸علی عِینِی
🔸بروی چشم

 

🔹شکْرَاً
🔹ممنون

 

🔸تعْرُفْ وِینْ ساحَه الثُورَه العِشْرِینْ؟
🔸میدونی میدون ثوره العشرین کجاست؟

 

🔹آنِی أنْزِلْ إهْناکْ
🔹من اونجا پیاده میشم

 

🔸علی عِینِی
🔸بروی چشم

 

💠 در مسیر پیاده روی از شدت محبتی که عراقیها نسبت به شما ابراز میکنند اگه اهل تشکر کردن هم نباشید اینجا مجبور به تشکر و قدردانی خواهید شد
پس خوبه که چند جمله کوتاه تشکر هم یاد بگیریم و درمواقع لزوم بکار ببریم

🔺جملات مربوط به تشکر کردن

🔸مأجورِینْ إنْ شاءالله
🔸خدا اجرتون بده ان شاءالله

 

🔹شکْرَاً حَبِیبِی
🔹ممنون دوست من

 

🔸حیاکَ الله
🔸زنده باشی

 

🔹رحْمَ اللَّ وَالْدِیکْ
🔹خدا پدر و مادرتو بیامرزه

 

🔴مکالمه ۳

 

🔺موضوع: پرسیدن مسیر پیاده روی

 

👈قسمت اول

 

🔸سلام علیکم،مَساءِالْخِیرْ
🔸سلام،عصر بخیر

 

🔹علیکم السلام،مَساءِالنّورْ
🔹علیکم السلام،عصر بخیر

 

🔸شسْمُکَ الْکَرِیمْ؟
🔸اسم شریفت چیه؟

 

🔹إسْمِی وُسامْ
🔹اسمم وسامه

 

🔸إنْتَ شِنُو إسمک؟
🔸اسم تو چیه؟

 

🔹آنِی علیرضا
🔹من علیرضا هستم

 

🔸إسْمَکْ حِلو
🔸اسمت قشنگه

 

🔹إنْتَ وُسامُ الفَخْرِ و العِزَّه یا وُسامْ
🔹تو نماد افتخار و عزت هستی ای وُسام

 

🔺موضوع: پرسیدن مسیر پیاده روی

🔸وینْ تِروحْ؟
🔸کجا میری؟

 

🔹أروحْ لِزِیارَهِ الإمامْ حسینْ ع بالْمَشْیْ
🔹می رم به زیارت امام حسین ع بصورت پیاده

 

🔸تعْرُفْ وِین الطَّرِیقِ الْمَشّایَه؟
🔸می دونی مسیر پیاده روی کجاست؟

 

🔹أللَّ یُثَبِّتْ أقْدامکْ،الطَّرِیقْ مِنْ إهْنا
🔹خدا ثابت قدم نگهت بداره،مسیر از اینجاست

 

🔸إحنَا نَفْتَخِرْ بِ شَعْبِ الْعِراقْ
🔸ما به مردم عراق افتخار میکنیم

 

🔹تشَرَّفْنا،مَعَ السَّلامَه
🔹خوشبخت شدم،خداحافظ

 

🔸ولَنا الشَّرَفْ،إِلی الْلِقاءْ
🔸خوشبخت شدم،به امید دیدار

 

🔴مکالمه ۴

 

🔺موضوع: صحبت با دانشجوی عراقی

 

👈 قسمت اول

 

🔸سلام علیکم حَبِیبِی
🔸سلام دوست من

 

🔹علیکم السلام مولای
🔹علیکم السلام آقای من

 

🔸وینْ قُنْصُولِیَّه الإیرانِیَّه؟
🔸کنسولگری ایران کجاست؟

 

🔹فی شارِعِ الإمامْ علی،یَمِّ الثُورَه الْعِشْرِینْ گِدّامِ الجامِعْ
🔹در خیابان امام علی،کنار میدان ثوره العشرین جلوی مسجد

 

🔸وینْ الْجامِعَه الإسلامِیَّه بالنَّجَفْ؟
🔸دانشگاه اسلامی نجف کجاست؟

 

🔹فی بِدایَه الشّارِعْ إبْجَنْبِ الساحَه العَلَوی
🔹در ابتدای خیابان کنار میدان علوی

 

🔸إنْتَ إمْنِینْ؟
🔸تو اهل کجا هستی؟

 

🔹آنِی مِنْ بَغْدادْ
🔹من اهل بغداد هستم

 

🔸شنُو شُغْلَکْ؟
🔸شغلت چیه؟

 

🔹آنِی طالب بالجامِعَه الإسلامِیَّه
🔹من دانشجوی دانشگاه اسلامی هستم

 

🔸شی تُدْرُسْ؟
🔸چی میخونی؟

 

🔹آنِی أدرُسْ هِنْدِسَه الفَضاء
🔹من مهندسی هوافضا می خونم

 

🔸آنِی و إِنْتَ مُسْلِمْ و جامِعِی،لِیشْ ما مُوجُودْ بَینَنا العَلاقاتْ؟
🔸کن و تو مسلمان هستیم و دانشگاهی،چرا بین ما تعامل و ارتباط نیست؟

 

🔹خوشْ فِکْرَه حَبِیبِی
🔹فکر خوبیه دوست من

 

🔸لازِمْ لَنا نَحْچِی حُولِ العَلاقاتِ الثِقافِیَّه الطلابِیَّه
🔸بر ما لازمه که در مورد ارتباطات فرهنگی دانشجویی صحبت کنیم

 

🔹أگِلَّکْ إِنْتَ مُوجُودْ فِی فِیسْبُوک؟
🔹میگم تو تو فیسبوک هستی؟

 

🔸إیْ،هذِی صَفْحَتِی
🔸آره،این صفحه منه

 

🔹ان شاالله أشُوفَکْ بَعْدِینْ،اَللَّ مَعَکْ
🔹ان شاالله میبینمت بعدا،خدا بهمرات

 

🔸معَ السَّلامَه
🔸به سلامت

 

🔴مکالمه ۵

 

👈قسمت اول

 

🔸 سلام علیکم،صباح الخیر
🔸 سلام صبح بخیر

 

🔹 علیکم السلام،صباح النّور
🔹 سلام علیکم،صبح بخیر

 

🔸 اشلونکْ حَبِیبِی شِخْبارکْ؟
🔸 چطوری دوست من،چه خبر؟

 

🔹 الحمدلله زین
🔹الحمدالله خوبم

 

🔸 إنت إشلونک؟
🔸تو چطوری؟

 

🔹 تشربْ چای؟
🔹چای می نوشی؟

 

🔸إبْبِّیشْ هایْ؟
🔸چنده این؟

 

🔹میتِینْ وُ خَمْسِینْ
🔹دویست و پنجاه

 

🔸بسْ أَوَّلْ مَرَّه بِلاشْ
🔸فقط دفعه اول مجانیه

 

🔹شکْرَاً حَبِیبِی
🔹ممنون دوست من

👈قسمت دوم

 

🔹 شکو ماکو بالنَّجفْ؟
🔹 چه خبر از نجف؟

 

🔸 ماکوشی اِلْیوم
🔸خبری نیست

 

🔹شلونِ الأوضاعْ؟
🔹اوضاع چطوره؟

 

🔸اوضاعْ خِربانَة بِ بَغدادْ بَسْ بالنَّجفْ زِینْ الحمدلله
🔸در بغداد اوضاع خرابه فقط در نجف خوبه الحمدلله

 

🔹 چمْ سَنَة عُمْرَکْ؟
🔹 چند سالته؟

 

🔸 اثْنِینْ وُ عِشْرینْ
🔸 بیست و دو سال

 

🔸 اگِلَّک إشلونَ اوضاع سیاسی بِ إِیرانْ؟
🔸می گم اوضاع سیاسی ایران چطوره؟

 

🔹سید روحانی زین؟
🔹آقای روحانی خوبه؟

 

🔴مکالمه ۶

 

👈قسمت اول

 

🔸 سلام علیکم
🔸 سلام علیکم‌

 

🔹 علیکم السلام مِنو حَضِرتک؟
🔹 علیک سلام شما؟

 

🔸آنِی علی رضا
🔸من علیرضا هستم

🔹اگِلَکْ تِسمَعْنِی زِینْ؟ اِشلونَک حبیبی؟
🔹می گم صدام رو خوب می شنوی؟ چطوری دوست من؟

 

🔸سلام حبیبی،اِیْ مُو مُشْکِل،آنِی زِینْ
🔸سلام دوست،آره مشکلی نیست،من خوبم

 

🔹شنُو بَرنامِجِک اِلْیُومْ؟
🔹برنامت امروز چیه؟

 

🔹الیُومْ آنِی بالجامِعَه وُ ما أَگْدَرْ أشوفَک
🔹امروز من دانشگاه هستم و نمیتونم ببینمت

 

🔸 اگِلَّکْ شِوَکِتْ آنِی أَگْدَرْ اَشوفَک؟
🔸 می گم کی می تونم ببینمت؟

🔹 باچِر اِنْ شاالله
🔹 فردا اِنْ شاالله

 

🔸 وینْ،بِ اَیّ ساعَة؟
🔸 کجا؟چه ساعتی؟

 

🔹 باالصُّبُحْ ساعَة دَعَشْ یَمِّ الْجامِعَه زین؟
🔹صبح ساعت یازده کنار دانشگاه خوبه؟

 

🔸زینْ،انشاءالله أشُوفَکْ باچِر
🔸 خوبه،انشاءالله فردا می بینمت

 

🔹ان شاالله مَعَ السَّلامَه‌
🔹ان شاالله خدا نگهدار

 

🔴مکالمه ۵

 

👈بخش پایانی مکالمه ۵

🔹إیرانْ فَخْرنا و إِحْنا نُحِبْ إِیرانْ و شَعْبَها العَزِیزْ
🔹ایران افتخار ماست و ما ایران و مردم عزیزش رو دوست داریم

 

🔸حبِیبِی اللّه یعزک،شَعْبْ ایران و عراق مو شَعْبینْ،شَعِبْ واحِدْ
🔸دوست من خدا عزتت بده ملت ایران و عراق دو ملت نیستند ملت واحدند

 

🔹الله یَحْفِظْ السید القائِد،بعد شای؟
🔹خدا رهبری رو حفظ کنه،بازم چای می خوای؟

 

🔸لا شکرا رحم الله والِدِیکْ آنِی أَروح لِزیارةِ الامامْ دعائِی لَکْ
🔸نه ممنون خدا پدر مادرتو بیامرزه میرم برای زیارت دعات می کنم

 

🔹اسئلک الدعا ، الله ویاک
🔹دعام کن خدا به همرات

 

🔴مکالمه ۷

 

👈قسمت اول

 

🔸 سلام علیکم،مساءِالْخِیر،إِشْلونْکُمْ؟
🔸 سلام،عصر به خیر،حالتون چطوره؟

 

🔹 علیکم السلام،اهلاً وسهلاً
🔹 علیکم السلام،خوش آمدید

 

🔸غرْفَة فارغَة عِدْکُمْ مُوجُودْ اَوْ کُلْها مَحْجُوزْ؟
🔸اتاقی خالی دارید یا اینکه همه
اش رزرو شده؟

 

🔹ای بَسْ وِحْدَة مُوجُودَة،لِنَفَرِینْ؟
🔹بله فقط یکی داریم،برای دو
نفر میخواید؟

 

🔸 إبْبِّیشْ قِیمَتها؟
🔸 قیمتش چنده؟

 

🔴مکالمه ۷

 

👈قسمت پایانی

 

🔹ل اَیَّ لِیلْ لَساعَه إِثْناعَشْ الظُهُرْ،تِلاثِینْ أَلْفْ دِینارْ
🔹 برای هر شب تا ساعت ۱۲ ظهر، ۳۰ هزار دینار

🔸واللّه غالِی،آنِی انْطِیکْ خَمْسَ وُ عِشْرِینْ،زین؟
🔸 والا گرونه،من ۲۵تا میدم،خوبه؟‌

 

🔹میْخالِف إتْفَضَّلْ حَبِیبِی 🔹مشکلی نیست بفرما دوست من

 

🔸آنِی أَرُوحْ وُ سَأجِی وِیَّ صَدِیقِی حمیدرضا،مُو مُشْکِلَة؟
🔸من میرم با دوستم حمیدرضا
بر می گردم،مشکلی نیست؟

 

🔹 مو مُشْکِلْ رُوحْ آنِی بإنْتِظارْکُمْ
🔹 برو مشکلی نیست من منتظرتون هستم

 

🔴مکالمه ۸

 

👈قسمت اول

 

🔸سلام علیکم آقاتِی
🔸سلام آقای من

🔹علیکم السلام حبیبی،مِنْ وِینْ اِنتَ؟
🔹علیکم السلام دوست من، اهل کجایی؟

🔸آنِی مِنْ طَهْرانْ
🔸من طهرانی ام

 

🔹اهلاً و سهلاً اِلْباسْبُورتْ مِنْ فَضْلَکْ
🔹خوش اومدی لطفا پاسپورت

 

🔸إتْفَضَّلْ اِلْباسْبُورتْ
🔸بفرما پاسپورت

 

🔹شکْرَاً چَمْ یُومْ باقِی اِهْنا؟
🔹ممنون چند روز اینجا می مونی؟

🔸اسْبُوعِینْ ان شاءالله
🔸دو هفته ان شاءالله

 

🔴مکالمه ۸

 

👈قسمت پایانی

 

🔸 شنو سَبَب اِلسَفَر؟
🔸 برای چی اومدی سفر؟

 

🔹 لزیارةِ الاِمامْ
🔹 برای زیارت امام

 

🔸 طیِّبْ
🔸 بسیار عالی

 

🔹 الله یُخَلِیکْ بِیش اِلساعَه؟
🔹 خدا حفظت کنه ساعت چنده؟

 

🔸 ساعة ثمانیة إلا رُبُعْ
🔸 ساعت هفت و۴۵دقیقه

 

🔹شکْرَاً عاشَ الْعِراقْ و جِیشَ العِراقْ اِنتو وُسام الاِفتخارِ و المقاومة
🔹زنده باد عراق و زنده باد ارتش عراق شما نماد افتخار و مقاومت هستید

 

🔸شکْرَاً حبیبی إحنَا شَعب واحِد
🔸 ممنون دوست من ما ملتی واحد هستیم

 

🔴مکالمه ۱۰

 

🔸أرِیدْ واحِد یِساعِدْنِی
🔸میخوام یکی کمکم کنه

 

🔹آنِی اَساعدَکْ اِشْبِیک؟
🔹من کمکت میکنم چت شده؟

 

🔸آنِی کُلِّشْ مَرِیضْ أَرِیدْ سیّارَه اِسعافْ
🔸من خیلی حالم بده آمبولانس میخوام

 

🔹هسِّه اَخابُر لَکْ سیّارَه إِسْعافْ
🔹الان برات آمبولانس خبر میکنم

 

🔸سیّارَه ضُربتنی رِجْلِی مَکسورَه
🔸ماشین زیرم گرفت پام شکست

 

🔹لاتِتحَرِّک اُگْعُد إهْنا
🔹تکون نخور همین جا بنشین

 

🔸اشوَکِت توصَل سیّارَه الاِسعاف
🔸این آمبولانس کی میرسه

 

🔹وصَلت السیّارَه لازم اَخذک للمُستَشفی
🔹ماشین رسید باید ببرمت بیمارستان

🔸شکرا اِهوایه عَلْ مُساعِدَتِک
🔸خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدی

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *