خانه / مطالب علمی / فقه و اصول / کتاب آموزش فقه / اختلاف فتاوی و نکات خرید فروش ۱/ رهبری

اختلاف فتاوی و نکات خرید فروش ۱/ رهبری

خرید و فورش فقاع[۱]( نوعی شراب از جو گرفته شده و درجه اسکار کم دارد)  حرام است.

اگر بت و صلیب برای عبادت معامله شود ، معامله حرام و باطل است. [۲]

معامله اشیایی که به شکل صلیب و بت است ولی برای عبادت نیست، معامله حران نیست ، مگر آنکه ترویج فرهنگ یا مذهب کفر باشد.[۳]

کعاب غنم و استخوان پای گوسفند که به آن قاب می گویند(قاب بازی) از آلات قمار محسوب می شود.[۴]

معامله آلات لهوی که از ناحیه موسیقی سازی حاصل می شود حرام است.[۵] مانند کوبه (طبل هایی کوچکی که از دو طرف می زنند)، عود، نی، ویالون و گیتار، پیانو، سنتور و.. [۶]

شیاء دارای منافع حلال و حرام[۷]

 • فروشنده شرط می کند که مبیع در راه حرام صرف شود: معامله حرام اما باطل نیست
  1. فروش کاغذ به شرط نوشتن مطالب گمراه کننده
 • قصد بایع از معامله استفاده حرام هست: معامله حرام اما باطل نیست
  1. زنی به آریشگر می گوید: امشب میهمانی زن و مرد مختلط دعوت ایم می خواهم خیلی خوب آرایش کنی و ارایشگر بپذیرد
 • فروشنده، مشتری مبیع را در حرام به کار می برد، اگر عرفا کمک به حرام است معامله حرام می شود.

شی فاقد هر گونه منفعت است، نه منفعت شخصی نه نوعی؛ در حال حاضر و نه در آینده امید منفعت است؛ معامله باطل و فاسد است. [۸]

دانه ریگ از نانوایی سنگکی که هیچ مالیتی ندارد و مطلقا مورد رغت نیست، ملک آن صاحب نانوایی است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب است[۹]

برداشتن نخ از لباس کسی بدون رضایت او تصرف در ملک غیر است در حالی که یک نخ مالیت و ارزشی ندارد[۱۰]

معامله با عمل محرم حرام است

 • تدلیس
 • تزیین حرام
 • تشبیه مرد به زن و بر عکس
 • کم فروشی (تطفیف)
 • تنجیم
 • کهانت
 • سحر
 • کسب در آمد با چیزی که مضل است
 • رشوه
 • سب مومن
 • غیبت
 • کذب
 • نمامی
 • قمار
 • غش
 • نجش
 • غنا
 • آلات لهو و موسیقی
 • رقص
 • کمک به ظالم
 • تصویر
 • ربا

شرایط معامله

بلوغ: معامله با بچه نابالغ باطل است هر چند ممیز و با اذن ولی او باشد. مگر آن که [۱۱]

 • مبیع از چیز های کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچه متعارف باشد
 • بچه واسطه است و پول را ه فروشنده و جنس را به خریدار می رساند

عقل: باید خریدار و فروشنده عاقل باشند

[۱] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات، ص ۵

[۲] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۱۲

[۳] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۱۳

[۴] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۱۴

[۵] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۱۵

[۶] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۱۶

[۷] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۱۹

[۸] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۲۵

[۹] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۲۸

[۱۰] رساله آموزشی ۲، احکام معاملات ص ۲۸

[۱۱] رساله آموزشی ۲، ص ۱۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *